İçeriğe Atla Menüye Atla

Resim Yarışması 06 Şubat 2017

AKSARAY İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

 LİSE VE DENGİ OKULLAR ARASI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Madde 1: Yarışmaya AKSARAY İlinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

Madde 2: Yarışmanın konusu; “Deprem” olarak belirlenmiştir.

Madde 3: Resimler en geç 01 Mart 2017 tarihine kadar ‘’Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yeni Sanayi Mahallesi Valilik Ek 3 Hizmet Binası 3.Kat 68100 AKSARAY” adresine gönderilmelidir.

Madde 4: Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, konusunda uzman beş kişilik bir seçici kurul tarafından 03 Mart 2017’de yapılacaktır.

Madde 5: Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.

Madde 6: Yarışma sonuçları 06 Mart 2017 tarihinden itibaren www.aksaray.afad.gov.tr web sitesinden yayınlanacaktır.

Madde 7: (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir. (Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.))
 2. b) Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.
 3. c) Resim zarar görmeyecek şekilde, dikkatlice paketlenmiş olmalıdır.(katlanmış, yırtılma vs. olmamalı)

ç) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.

 1. d) Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resim ile katılabilir.
 2. e) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun ilgili kişisel bilgileri yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışma etiket formu işlemi dışında kullanılamaz.
 3. f) Yarışmaya gönderilecek resimler, 35*50 ebatlarındaki (boyut) resim kâğıtlarına yapılır.
 4. g) Bilgisayar çıktısı resimler kabul edilmeyecektir.

 

ğ) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Etiket Formu” (Ek -1 ) yapıştırılır

h)Bireysel katılacak öğrencilerin okullarından aldıkları ‘’öğrenci belgesini’’  ve ‘’veli iznini‘’ eserle birlikte teslim etmeleri gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz

Madde 8: Ödüllendirme;

 1. Aksaray Lise ve dengi okul öğrencilerinden/ okullarından gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda,
 • 1’ inci seçilen eserin sahibine, 1(bir) adet çeyrek altın,
 • 2’ inci seçilen eserin sahibine, resim şövalesi ve resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası
 • 3’ üncü seçilen eserin sahibine resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir.

b)Yarışmada dereceye giren öğrencilere Afet ve Acil Durum Müdürlüklerini daha yakından tanıyabilmeleri için Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Müdahale ekibiyle birlikte 2(iki) gün süre ile eğitim kapı imkânı verilecektir.

 1. c) Yarışmaya katılan her öğrenciye, kendilerine teslim edilmesi amacı ile okullarının adresine, katılım sertifikası gönderilecektir.

Madde 9: Telif hakkı; Yarışma sonunda Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserler ve Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koleksiyonu’na girer. Resimler üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar Aksaray İl Aft ve Acil Durum Müdürlüğü’ne aittir. Yarışma sonunda Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini, Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü web sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere yayınlama, kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

                                     

                                                                                                                                                                          Cezmi TÜRKMEN

                                                                                                                                                             İl Afet ve Acil Durum Müdürü

 ___________________________________________________________________________________

Ek -1

AKSARAY İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

 LİSE VE DENGİ OKULLAR ARASI ‘’DEPREM’’ KONULU RESİM YARIŞMASI

YARIŞMA ETİKET FORMU

 

Öğrencinin

 

Adı ve Soyadı

 

 

Okulu

 

 

Sınıfı

 

 

Telefon No

 

 

 

Okul Müdürünün

 

Adı Soyadı

 

 

Okul Adresi

 

 

Telefon No

 

 

 

Öğretmenin

 

Adı Soyadı

 

 

Telefon No

 

 

 

 

**resmin arka sayfasına eklenecek