İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
AKSARAY
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

2017 Yılı Çalışma Programı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

1

İlin  Afet Tehlike ve risk haritasının oluşturulması

2016 yılında tamamlanan duyarlılık haritasının İlimiz genelinde heyelan, Kaya düşmesi ve çığ afetinin risk alanlarının belirlenmesi ve akabinde önlem projelerinin hazırlanması haritasına dönüştürülmesi

Başl :01 Ocak 2017

Bitiş: 01 Kasım 2017

Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

BEDELSİZ

2

İlin Bütünleşik Afet risk haritasının oluşturulması ve kitapçık halinde yayınlanması

İlimiz genelinde Deprem,  heyelan, Kaya düşmesi ve çığ afet alanların  birleştirilerek haritalanması ve kurumlara yayımı

Başl. : 15 Kasım 2017

Bitiş  : 30 Aralık 2017

Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

KİTAPÇIK BASIM BEDELİ

BASIM ADEDİ:

1000 ADET

3

Afet tehlike ve risk analizi ve haritalanması çalışmalarının AYDES sistemine girilmesi

AYDES (afet yönetimi karar Destek sistemi) elektronik ortamda takibinin yapılması ve güncellenmesi işi

Her aşamadan sonra girilecektir.

Bitiş: 15 KASIM 2017

Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

BEDELSİZ

4

Afet dışı risklerin belirlenerek analizlerinin yapılması, uygun tedbir projeleri ile  ve can ve mal kaybının azaltılması projesi

İlimiz genelinde Trafik kazaları, Kontrolsüz kuyular, Kontrolsüz mağaralar, dağcılık, sulama kanalları, göletler, lokal yanğınlar, Sel, Endüstriyel Kazalar ile ilgili alanda tespit yapılarak belirlenen risklere önlem projeleri ve tedbirlerin alınması

Başl. : 01 Şubat 2017

Bitiş  :30 Haziran 2017

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-Afet ve Acil dur.Şb.Md.

-Kaymakamlıklar

-İl Özel idaresi

-İlgili Kamu kurumları

-Belediye Başkanlıkları

-Köy Muhtarları

1.Her bir risk için uygun tedbir projeleri hazırlanacak.

2.İl ve ilçelerin Yangın haritası oluşturulacak.

3.İlin ve diğer yerleşim birimlerinin 1. Derece su baskını haritası oluşturulacak.

-Riskli kuyular kapatılacak

-Riskli mağaralara önlem getirilecek.

5

Afet Konutları Bilgi Bankası oluşturulması

İlimizde bu güne kadar yapılan afet konutlarının lokasyon, hak sahipliği, konut adedi, kadastro uygulaması, imar planı,alt ve üst yapı durumu, geri ödemeler v.b. bilgileri.

Başl. :01 Mart 2017

Bitiş  :15 Haziran 2017

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-Afet ve Acil. Dr. Şb. Md.

-Köy muhtarları

-Kadastro Müdürlüğü

BEDELSİZ

 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

6

Afet için ayrılan ve Artan arsalarının değerlendirilmesi veya satışı.

Artan ve ihtiyaç dışı  Afet arsalarının ihtiyaç olup olmadığı tespit edilerek ihtiyaç dışı kamulaştırılan arsaların ihale yolu ile satılması çalışması.

Başl :01 Ocak 2017

Bitiş: 15 Nisan 2017

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

ÜCRETSİZ

7

Afet Konutları Hak sahipliği geri ödeme takip sisteminin kurulması

İlimizde afet konutu alan  vatandaşlarımızın kredi geri ödemelerinin takibi için geri ödeme takip sistemi kurulacak.

Başl. : 01 Mayıs 2017

Bitiş : 30 Mayıs 2017

İyileştirme Şube Müdürlüğü

ÜCRETSİZ (BİLGİSAYAR Programı Müdürlük bünyesinde hazırlanacak)

8

Sevinçli köyü köy içi kaya düşmesi tedbir projesi.

Köy içi riskli kayaların yerleşim yerlerine düşmesini önlemek amacıyla alınması gerekli bütün önlemler alınarak risk sıfırlanacaktır.

Başl. : 01 Mart 2017

Bitiş  : 30 Temmuz 2017

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

Proje hazırlandı ve ihale aşamasına getirildi. Açık ihale yöntemi ile

9

Yeni pınar köyü kaya düşmesi tedbir projesi

Köy içi riskli kayaların yerleşim yerlerine düşmesini önlemek amacıyla alınması gerekli bütün önlemler alınarak risk sıfırlanacaktır.

Başl. : 30 Mart  2017

 

 

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

Proje tamamlandı. İhale aşamasına getirilerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 2017 yatırım proğramına sunulacak.

10

Ihlara kasabası sele karşı istinad duvarı yapım projesi

Ihlara kasabasında star lokantasının bulunduğu alana 2015 yılındaki selden dolayı bozulan istinad duvarının yeniden yapılması

Başl. : 01 Mart  2017

Bitiş  : 15 Temmuz 2017

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

Projesi hazır. İhale aşamasında. 2016 yılında talep gelmediği için ihale edilemedi. 2017 yılında Açık ihale yöntemi ile yapılacak.

 

 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

11

Ilısu kasabası yol kenarı kaya düşmesi ve Güzelyurt Akyamaç Köyü kaya düşmesi önleme projesi.

Kasaba üst kısmında daha önce uygulanmış olan önlemlerin artırılmasına yönelik olarak hendek derinleştirme ve kaya kırım işi. Akyamaç tedbir projesi.

Başl :15 Haziran 2017

Bitiş: 30 Agustos 2017

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

Doğrudan Temin yöntemi ile  her iki lokal kaya düşmesi riski sonlandırılacak.

 

12

Köprü ve menfez yapım işi.

İl Özel idare sınırları içerisinde bulunan ve tespitleri yapılan selden yıpranan , etkilenen köprü ve  menfezler ödenek durumuna göre yenilenecektir.

Başl. : 01 Mart 2017

Bitiş  : 30 Eylül  2017 arasında

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

Projeleri 2017 yılında hazırlanarak özel idare bütçesinden Açık ihale yöntemi ile tamamlanacak.

13

Orman alanları ile çakışan heyelan ve kaya düşmesi alanlarının tespiti.

İlimizde orman alanları içerisindeki kaya düşmesi ve heyelan alanlarının tespit edilerek buralarda kontrollü ve müdürlüğümüz görüşü alınarak kesim yapılabilmesine yönelik tedbir çalışması.

Başl. : 01 Mayıs 2017

Bitiş  : 30 Haziran 2017

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

-Orman Müdürlüğü

BEDELSİZ

14

Obruk ve yeraltı boşluklarının tespit edilmesi

Tuz gülü havzası birinci derece alan içerisinde ve yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerde jeofizik uygulamalarla yer altı boşlukları ile karstik boşlukların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi işi.

Başl. : 01 Ocak 2017

Bitiş  : 30 Aralık 2017

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

 

Proje 2014 yılında KOP tarafından başlatıldı. 2017 yılında İlimize devredilecek. Bedelini KOP karşılayacak.

 

 

 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

15

Afet ve Acil durum yönetimi merkezinin etkin haberleşme ve izleme malzemeleri ile daha güçlendirilmesi

2015-2016  yılında merkezin etkin haberleşmesi ile ilgili çalışma bitirilmiş olup, Araç takip sistemi ve kameralı çalışma sistemi kurulmuştur. 2017 yılında ise ekrandan takip sistemi kurulacaktır.

Başl : 01 Nisan 2017

Bitiş: 30 Haziran 2017

-Afet ve Acil durum yönetimi Şb.Md.

Yönetim hizmetleri Şb.Md.

 

2 adet 4 bölümlü televizyonlu izleme ekranı ile bir adet deprem takip izleme sistemi kurulacaktır.

16

Arama-kurtarma malzeme alımı

Müdahale gücünün artırılmasına yönelik olarak 1 adet kesme ve ayırma aparatı, 30 adet el telsizi alımı ve rolelerin  dijital sisteme çevrilmesi , atlama yastığı, çadır, kampet  V.b. malzeme alımları

Başl. : 15 Mart 2017

Bitiş  : 30 Haziran 2017

-Afet ve Acil durum yönetimi Şb.Md.

-Yönetim hizmetleri Şb.Md.

 

 

17

Müdürlük arşivinin oluşturulması çalışması.

Müdürlüğümüze bağlı 4 şubenin bütün yazışma. Rapor. Belge ve haritalarının dijital ortamda  arşivlenmesi için çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar devam edecektir.

Çalışmalar 2016 yılında başlamış olup 2017 yılında bitirilecektir.

Arşiv proğramı 2016 yılında alınmıştır.

 

-4 Şube Müdürlüğü

BEDELSİZ

Şube bazında ayıklama çalışması devam ediyor.

Müdürlükte arşiv yeri oluşturuldu.

18

4  Araçlık Kapalı Garaj yapımı

Afet ve Acil durum yönetimi Merkez binası önüne Araçların Kış ve yazın olumsuz şartlarından korunması amacıyla 4 adet arama-kurtarma aracı için çelik Konsrüksiyon garaj yapılacaktır.

Başl : 01 Mayıs  2017

Bitiş: 01 Haziran 2017

-Afet ve Acil durum yönetimi Şb.Md.

-İyileştirme Şube müdürlüğü

 

Mimari ve Statik projesi hazırlanmış olup, açik ihale ile yaptırılacaktır.

 

 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

19

Hasandağı Müdahale ve  Lojistik Destek Merkezi yapımı.

Hasandağı eteklerinde 1 adet hazır ve 2 adet Afyon ilinden getirilen Prefabrik yapılar kullanılarak proje dahilinde dağ kazalarına, arazi kaybolmalarında ve kış sporlarında kullanılmak üzere yapılacaktır.

Başl : 01 Mayıs  2017

Bitiş: 01 Temmuz 2017

-AADYM

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

Projesi tamamlanmış olup, açık ihale ile yapılacaktır.

 

20

Afet Müdahale planı eğitimleri

Afet müdahale planı ve 26 hizmet grubu ekiplerinin eğitimlerine başlanılacaktır. Aynıca kamu Kurum ve kuruluş amirlerine, belediye Başkanları , Muhtarlar ve Sivil toplum Örgütlerine eğitimler verilecektir.

Başl. : 01 Şubat 2017

Bitiş  : 15 Haziran 2017

4 Şube Müdürlüğü

-26 Hizmet Grubu

 

26 Hizmet gurubunun tamamına eğitim verilecektir.

21

Afet Müdahale Planı (Tamp-Aksaray) Masa başı ve alan tatbikat programı

Afet müdahale planı kapsamında eğitimlerden sonra Masa başı tatbikat ve bütün hizmet gruplarının katıldığı alan tatbikatı gerçekleştirilecektir.

MASA BAŞI TATBİKAT

23 HAZİRAN 2017

ALAN TATBİKATI 24 Haziran 2017 günü yapılacaktır.

-Bütün şubeler.

-kamu Kurum ve kuruluşları

-Sivil toplum Kuruluşları

-Destek iller

26 Hizmet Grubunun tamamı katılacaktır.

22

Arama-Kurtarma ekipleri için  eğitim alanı projesi.

Arama-Kurtarma ekiplerinin her türlü eğitimlerini yapabilecekleri bir eğitim alanı projesi hazırlanarak Başkanlığın 2017 yılı yatırım proğramına sunulması. Yer 112 acil çağrı merkezi yerleşkesi.

01 Temmuz 2017 tarihine kadar projelendirilecek. 15 temmuz da ihalesi yapılacak.

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü

BELİRLENECEK.

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

23

İl Planları ve Müdürlük planları yeniden hazırlanacak.

1.Sivil savunma Planı

2.6 İlçe Sivil savunma Planı

3.Afet ve Acil durum yönetim merkz. yönergesi

4.Milli Alarm sistemi Yönergesi

5.yanğın talimatı

6.Alarm formu

7.Harekat Merkezi Yönergesi

8.Seferberlik ve Savaş hali Detay planı

9. koruma Planı

10.Kaynak sayım Cetvelleri

11. KBRN yönergesi

Başl : 01 Ocak  2017

Bitiş: 01 Mayıs 2017

 

Bütün planlarımız güncel hale getirilecek.

-Afet ve Acil Durum yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü

1.Alarm Formu

2.Kaynak Sayım Cetvelleri

3.Harekat Merkezi Yönergesi

4.Afet ve Acil durum Yönetimi Merkezi Yönergesi

Tamamlandı. Diğer planların yapımları devam ediyor.

24

Kamu Kurum ve Kuruluşların planlarının yenilenmesi çalışmaları

1.Sivil Savunma veya tedbir Planları

2.Alarm Formu

3. Yangın talimatı

4.koruma Planı

5.Savaş hasar Onarım Planları

6.bina tahliye planları

7.Afet ve Acil Durum Yönetim merkezi irtibat bürosu talimatı

8.Acil Eylem Planı

Başl : 01 Mayıs  2017

Bitiş: 01 Eylül   2017

 

Kurumlara ait bütün planlar yeniden hazırlanacak ve güncel hale getirilecek.

-Afet ve Acil Durum yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü

1. savaş Hasarı Onarım Planları

2.Acil Eylem Planları

3. Afet Müdahale planları tamamlandı

 

TAMAMLANDI.

25

19 yerleşim birimindeki afet konutlarının alt ve üst yapılarının projelendirilmesi.

Afet konutları bilgi bankası çalışması sonrasında imar planı yapılmış alanların yol, içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçları belirlenerek projelendirilecek ve Başkanlığın 2018 yılı yatırım proğmına tamamı sunulacak.

01 Temmuz 2017 tarihine kadar projelendirilecek.

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

BELİRLENECEK.

 

 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

26

Eğitimler.

Kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, üniversiteye, vatandaşlara ve hizmet gruplarına yönelik afet farkındalık, afetler, yangın önleme, KBRN ve uygulamalı eğitim faaliyetleri  devam edecek.

2017 yılında Hazırlanan eğitim programı çerçevesinde yürütülecek.

-Bütün Şubeler

-Eğitim Uzmanlığı

Eğitim sonrası katılım belgesi düzenlenerek AHATES sistemine girişleri yapılacak.

27

ERASMUS PLUS K2 Avrupa Birliği projesi

2015 yılında kabul edilen Güvenli hayvan kurtarma kapasitesi Avrupa Birliği Projesi  Aksaray AFAD “ ın Koordinatörlüğünde yerli ve yabancı ortakların katılımı ile yürütülecek ve İlimizde Güvenli Hayvan kurtarma Eğitim merkezi açılacak.

Başlama Tarihi

01 Aralık 2015

Bitiş tarihi

01 Aralık 2017

-Aksaray Afad

-Kilis Afad

-Aksaray Veterinerlik Fakültesi

-2 Yabancı ortak kuruluş

BÜTÇESİ

191.000 euro

 

2017 yılı içerisinde İlimizde Eğitim merkezi açılacak.

28

ERASMUS PLUS K2 Avrupa Birliği projesi kapsamında Uluslar arası konferans

7-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında proje kapsamında Güvenli Hayvan Kurtarma Konferansı

7-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında

-İl Afad Müdürlüğü

-Veterinerlik Fakültesi

-Kilis Afad Müdürlüğü

Katılımcıya göre belirlenecek. Bedeli Projeden karşılanacak.

29

Tuz gölü fay hattı kabuk hareketlerinin izlenmesi

İlimizin merkezinden geçen tuz gölü fay hattı üzerine yerleştirilecek CPS cihazları ile kabuk hareketlerinin izlenerek enerji üretim periyod aralığının tespiti projesi

2017 yılı içerisinde başlanacak.

-Planlama ve zarar azaltma şubesi

-Deprem Dairesi Başkanlığı

 

HİBE KARŞILIĞI YAPILACAK.

30

Özürlü ve Alhzaimer Hastaları için  takip sistemi kurulması projesi.

Bu tür hastaların kaybolduklarında hızlı bir şekilde bulunmalarını sağlayacak CPS bileklikli takip sisteminin kurulması

2017 yılı içerisinde

Aksaray Afad

Aile ve Sos. Plk. Müdürlüğü

İl sağlık müdürlüğü

BELİRLENECEK

 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

31

Afete maruz bölge içerisinde bulunan turizm bölgelerinin turizme kazandırılması.

AMB içerisinde bulunan ve Belisırma köyünde 1 parsel , Güzelyurt kasabası 30 parsel olmak üzere 3 adet yatırımcının talepleri doğrultusunda işlemler devam edecek.

2017 yılı içerisinde raporlanarak onaylanması hedeflenmektedir.

-Aksaray Afad teknik personellerince

-Bakanlar Kurulu

GİDERLERİ YATIRIMCILAR KARŞILAYACAK.

32

Afet çalışmalarında gönüllü sisteminin kurulması.

İlimizde meydana gelebilecek olan afetlerde iş gücünün artırılması amacıyla 26 Hizmet grubu bünyesinde gönüllülerinde görev alması için çalışmalar yapılacak gönüllülük sistemi kurulacak.

2017 yılı içerisinde

İl Afad Müdürlüğünün koordinesinde 26 hizmet gurubundan sorumlu kurum ve kuruluşlar

BEDELSİZ

33

Afet ve Acil Durum yönetimi Şube Müdürlüğü hizmet binasının fiziki durumunun iyileştirilmesi.

24 saat esasına göre görev yapan ve arama-kurtarma hizmeti ile afet yönetimi hizmeti veren şubenin hizmet binasının fiziki durumunun düzeltilmesi işi.

01.Nisan 216

01 Mayıs 2016 arasında

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

-AADYM müdürlüğü

Proje hazır Doğrudan temin yolu ile İhalesi Yapılacak.

 

 

 

 

Cezmi TÜRKMEN

İl Afet ve Acil Durum Müdürü