İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

Hizmet Standartlarımız

AKSARAY İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
  SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvurular

Dilek veya şikayet konusunun açıkça belirtildiği, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, ikametgah veya iş adresini içeren imzalı dilekçe.

30 Gün

2

Afetlere Hazırlık Eğitimleri

Eğitim Talep Dilekçesi / Kurum, Kuruluşlardan Resmi yazı

Talepler yapılan yıllık eğitim programları ile karşılanır. Eğitimin kapsam ve amacına göre değişmektedir.

3

 Afet Etüt Raporları (Heyelan, kaya düşmesi, çığ vb. afetler sebebiyle yapılacak işlemler)

 Dilekçe / Kurum yazısı veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla doğal afetin bildirilmesi.

Aynı gün (Doğal afet haberi alındığı anda)

4

Afetzedelerin Hak sahipliği İşlemleri

*Mahalle veya köy Muhtarından onaylanmış talep ve Taahhütname formu

*Afetzedelerin ve Eşinin Kimlik Fotokopisi

*Tapu (Mülkiyet belgesi)

*Afetzedenin adına düzenlenmiş elektrik, su veya telefon faturası

*Varsa hasarlı binaya ait tespit formu

*Emlak Beyanı

60 Gün

5

Hak sahiplerinin Borçlandırma işlemleri

 

 

*Hak sahibinin kimlik belgesi

*Borçlandırma senedine kefil olacak kişi

*Borçlandırma senedi bankada imzalanır

60 Gün

6

Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarına esas olacak İl Müdürlüğü görüşü

ÇED Başvuru Dosyası

3 Gün

7

Evini Yapana Yardım (EYY) Kredi işlemleri

*Dilekçe

*Hak sahipleri inceleme komisyonu kararı

*Taahhütname

*Tapu ve İmar çapı

*Yer seçimi protokolü

*proje çizim ve onayı

*Zemin etüdü

*İnşaata başlanması

*Seviye tespit tutanağı

*EYY Hakediş raporu

*Vergi Mükellefi olup olmadığına dair yazı

*Ödeme emri

30-90 Gün

8

Hazır Konut alınması işlemleri

*Dilekçe

*Hak sahipliği belgesi

*Taahhütname

*Alınacak evin tapu örneği

*Yapı kullanma izin belgesi

*İnşaat ruhsatı örneği

*kooperatifin ilişki kesme yazısı (kooperatiften alınacaksa)

*Kooperatif karar defteri örneği (ilgili kısmı)

10 Gün

9

Orta Hasar Onarım Kredisi İşlemleri

*Dilekçe

*Hak sahipleri belgesi

*proje müşavirliği sözleşmesi

*Yapı ruhsatı

*Tahkimat sözleşmesi

*Teknik rapor

*Yapı kullanma izni

*Vekaletnameler

*Nüfus cüzdanı örneği

*Vekalet söz konusu ise vekilin Nüfus cüzdanı örneği

*Yarım kapaklı dosya

10 Gün

(Bütün belgeler tamam ise)

10

Sefer Görev Emri Tebliğ İşlemleri Başvuru

*Dilekçe

*Araç Ruhsat Fotokopisi

3 Gün

11

Sivil Savunma Gönüllülük İşlemleri

*Dilekçe

*Nüfuz cüzdanı sureti

*2 adet fotoğraf

*Sağlık raporu

5 Gün

12

Staj (Mühendislik Staj)

*Dilekçe

*Staj dosyası

15 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü                                            İkinci Müracaat Yeri        : Aksaray Valiliği                                                                                          

İsim                          : Cezmi TÜRKMEN                                                                       İsim                                       : Kubilay ANT

Unvanı                    : İl Afet ve Acil Durum Müdürü                                                  Unvanı                                 : Vali Yardımcısı

Adres                      : Valilik Ek-3 Hizmet Binası                                                        Adres                                   : Aksaray Valiliği

Tel                            : 0382 213 51 51                                                                         Tel                                         : 0382 505 00 46

Faks                         : 0382 212 06 37                                                                         Faks                                      : 0382 213 11 50

E-posta                   : aksaraymdr@afad.gov.tr                                                        E-posta                                : 68yaziisleri@icisleri.gov.tr