İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
AKSARAY
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü 12 Ekim 2017

 

 

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü12 Ekim 2013

 panel
 
 
BASIN DUYURUSU
                  Dünya afet risklerinin azaltılması günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun onayı ile 1989 yılında başlamıştır ve 13 Ekim günü olarak belirlenmiştir. Bu yılki tema, 2011 yılında başlatılan “Harekete Geç” temasının bir devamı olarak, engelli vatandaşların afetlerden korunması konusuna özel önem vermektedir.
                 Afetlerden en çok etkilenenlerin başında, fiziksel engelli vatandaşlarımız gelmektedir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın afetlerden en az şekilde etkilenmesini sağlayacak risk azaltma çalışmaları ile afet anında bilgi ve habere erişebilme imkânlarının da arttırılması büyük önem taşımaktadır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji, bu konuda afet yöneticilerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Haberleşme teknolojileri, özellikle doğru kullanıldığında fiziksel engelli vatandaşlarımız arasında, örneğin duyma engelliler için bilgiye ulaşmada önemli imkânlar sunmaktadır. Bu nedenle Başbakanlık AFAD tarafından geliştirilen AFAD-DEPREM Akıllı Telefon uygulaması da bu konuda önemli bir açığı kapatacak hizmetler sunmaktadır. Uygulama, önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımız için daha çok fayda sağlayacak özellikler eklenmesi yoluyla geliştirilecektir.
                  AFAD-DEPREM uygulaması bir bölgede meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri anında telefon kullanıcısına haber verebilmektedir. Özellikle bir acil durumda engelli vatandaşlarımız da konuyla ilgili son bilgilere, yardım isteyebilecekleri kriz merkezlerinin ulaşım bilgilerine direkt olarak bu uygulama yoluyla ulaşabileceklerdir. AFAD, haberleşme teknolojilerinin akıllı telefon sahibi olmayan engelli vatandaşlarımız için kısa mesaj servisleri yoluyla bilgilendirilmeleri noktasında da çalışmalarını sürdürmektedir.
                  AFAD olarak her vatandaşımızın bir afet anında kamu hizmetlerinden eşit ve eksiksiz olarak faydalanmalarını sağlayacak her türlü önlemi almayı ve çalışmaları sürdürmeye devam etmekteyiz.
                  AFAD tarafından başlatılan “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında da engelli vatandaşlarımıza afet eğitimi verilmesi çalışmaları devam etmektedir. Okullarda ve çeşitli eğitim birimlerinde gerçekleştirdiğimiz çok sayıda eğitici çalışmaların yanı sıra, Deprem Simülatörü’nde deprem canlandırılarak, deprem anındaki doğru davranış şeklini anlatmak için engelli vatandaşlarımızla birlikte halkımızın tüm kesimlerine tatbikatlar yaptırılmakta ve bilgilendirmede bulunulmaktadır.
Afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede riskli bir coğrafyada yaşıyoruz. Afetlere yol açan tehlikeleri tamamen önleyemeyeceğimizi, ancak zararlarını azaltma imkânına sahip olduğumuzu da bilmekteyiz. Bunun için AFAD olarak; “afet olduktan sonra ne yapacağız sorusu yerine, afet olmadan önce neler yapacağız sorusuna” özel önem ve ağırlık veriyor, çalışmalarımızı da yoğunlukla bu yönde yürütüyoruz.
                 Nihai hedefimiz, yürüttüğümüz afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmaları çerçevesinde; tüm vatandaşlarımızda afet bilincinin yerleşmesini ve “Afete Hazır Türkiye” olarak, afet zararlarının minimum seviyeye inmesini sağlamaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 
 
 

Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü risk azaltma ve risk farkındalığı küresel kültürünü destekleme yöntemi olarak, afet önleme, zarar azaltma ve hazırlığı içermektedir ve ilk kez 1989 yılında, BM Genel Kurulu'nun çağrısı ile bu özel gün başlatılmıştır. Daha sonra BM Genel Kurulu'nun kararı ile 2009 dan bu yana her yılın 13 Ekim günü olarak tayin edilmiştir.

 

Sendai Çerçevesi, yapılması gereken kritik çalışmaları desteklemek için stratejik hedeflere ve Çerçevenin tam uygulanması yönünde bir yol haritasına sahiptir. Sendai Çerçevesi'nde bulunan 7 hedef, her yıl bir hedefi gerçekleştirmek şeklinde kampanya haline getirilmiş olup, bu yılın hedefi;  "2030 yılına kadar küresel olarak afetlerden etkilenmiş insan sayısını önemli ölçüde azaltmak, 2005-2015 yılına kıyasla 2020-2030 on yılında her 100.000 kişide ortalama küresel rakamı azaltmayı hedeflemektir."

 

Bu yılın amacı; koruma, önleme ve afetlerden etkilenmiş insan sayısını azaltmak, özellikle ölüm riskinin, yaralanmanın, hastalıkların, yaşam kaybının, yer değiştirmenin (afet kaynaklı göç) ve afet olaylarından sonra temel hizmetlere erişimin eksikliğinin artması(büyümesi), kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlıların dâhil edilmesidir. Tüm bunlar göz önüne alınarak afetlerden etkilenme ve yer değiştirme oranını önemli ölçüde azaltarak  "Evim Güvenli Evim” sloganı esas alınmıştır.

 

Bu bağlamda güvenli yaşam kültürünü oluşturmak büyük önem arz eder.

 Güvenli yaşam, her türlü tehlikeye karşı bilgili ve hazırlıklı olmakla mümkündür. Bunun için;

 a) Çevremizde oluşabilecek afet riskleri hakkında bilgi sahibi olmalı,

b) Yeni yerleşim alanlarını afet riski taşıyan bölgeler dışına kurmalı,

c) Tehlike kaynaklarına yakın bir yerde yaşıyorsak, binamızın bu duruma uygun güvenlik seviyesinde inşa edildiğinden emin olmalı,

d) Afet ve acil durumlara karşı bir “Aile Afet Planı” hazırlamalı,

e) Tüm aile bireylerimizin afet ve acil durumlardaki temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir “Afet ve Acil Durum Çantası” hazırlamalı,

f) “Zorunlu Deprem Sigortası” ve gerekli diğer sigortaları yaptırmalı,

g) Tüm aile üyelerinin acil durum telefon numaralarını ve bu numaraların nasıl aranması gerektiğini bildiğinden emin olmalı,

h) Afete hazırlık eğitimlerinin yanı sıra tamamlayıcı bilgileri içeren ilkyardım, yangın gibi eğitimleri almalı,

ı) Afet ve acil durumlar sırasındaki doğru davranış şekillerini öğrenmeli ve çocuklarımıza da öğretmeliyiz.

 
 70X100 CM AFİŞ 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
70X100 CM AFİŞ 02