İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

2018 Yılı Çalışma Programı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

 

 

1

İlin  Afet Tehlike ve risk haritasının oluşturulması

2016 yılında tamamlanan duyarlılık haritasının İlimiz genelinde heyelan, Kaya düşmesi ve çığ afetinin risk alanlarının belirlenmesi ve akabinde önlem projelerinin hazırlanması haritasına dönüştürülmesi

Başkanlığımızın bu konudaki çalışmaları başlatarak çalışma takvimi hazırlaması ile başlatılacaktır.

Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

Başkanlığımızın planlaması doğrultusunda yapılacaktır.

Kurum imkanları kullanılacaktır.

 

2

İlin Bütünleşik Afet risk haritasının oluşturulması ve kitapçık halinde yayınlanması

İlimiz genelinde Deprem,  heyelan, Kaya düşmesi ve çığ afet alanların  birleştirilerek haritalanması ve kurumlara yayımı

2018 yılı içerisinde

Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

KİTAPÇIK BASIM BEDELİ

BASIM ADEDİ:

250 ADET

 

3

Afet tehlike ve risk analizi ve haritalanması çalışmalarının AYDES sistemine girilmesi

AYDES (afet yönetimi karar Destek sistemi) elektronik ortamda takibinin yapılması ve güncellenmesi işi

Her aşamadan sonra girilecektir.

Bitiş: 15 KASIM 2018

Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

Kurum imkanları ile hazırlanacaktır.

 

 

 

4

Afet dışı risklerin belirlenerek analizlerinin yapılması, uygun tedbir projeleri ile  ve can ve mal kaybının azaltılması projesi

İlimiz genelinde Trafik kazaları, Kontrolsüz kuyular, Kontrolsüz mağaralar, dağcılık, sulama kanalları, göletler, lokal yanğınlar, Sel, Endüstriyel Kazalar ile ilgili alanda tespit yapılarak belirlenen risklere önlem projeleri ve tedbirlerin alınması

2017 yılı içerisinde envanter çalışması bitirilen proje 2018 yılı içerisinde belirlenen 13 alan için alan çalışması başlatılarak tamamlanacaktır.

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-Afet ve Acil dur.Şb.Md.

-Kaymakamlıklar

-İl Özel idaresi

-İlgili Kamu kurumları

-Belediye Başkanlıkları

-Köy Muhtarları

1.Her bir risk için uygun tedbir projeleri hazırlanacak.

2.İl ve ilçelerin Yangın haritası oluşturulacak.

3.İlin ve diğer yerleşim birimlerinin 1. Derece su baskını haritası oluşturulacak.

-Riskli kuyular kapatılacak

-Riskli mağaralara önlem getirilecek. V.b. uygulamalar

 

 

5

Afet Konutları Bilgi Bankası oluşturulması

İlimizde bu güne kadar yapılan afet konutlarının lokasyon, hak sahipliği, konut adedi, kadastro uygulaması, imar planı,alt ve üst yapı durumu, geri ödemeler v.b. bilgileri.

Başl. :01 Mart 2018

Bitiş  :15 Haziran 2018

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-Afet ve Acil. Dr. Şb. Md.

-Köy muhtarları

-Kadastro Müdürlüğü

Kurum İmkanları ile hazırlanacaktır.

 

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

 

6

Afet için ayrılan ve Artan arsalarının değerlendirilmesi veya satışı.

Artan ve ihtiyaç dışı  Afet arsalarının ihtiyaç olup olmadığı tespit edilerek ihtiyaç dışı kamulaştırılan arsaların ihale yolu ile satılması çalışması.

Başl :01 Ocak 2018

Bitiş: 15 Haziran 2018

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

Belirlenecektir.

 

 

7

Afet Konutları Hak sahipliği geri ödeme takip sisteminin kurulması

İlimizde afet konutu alan  vatandaşlarımızın kredi geri ödemelerinin takibi için geri ödeme takip sistemi kurulacak.

Başl. : 01 Şubat 2018

 

İyileştirme Şube Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

(BİLGİSAYAR Programı Müdürlük bünyesinde hazırlanacak)

 

 

 

8

Afete Maruz Bölge içerisinde ikamet eden vatandaşların sayısallaştırılan veri üzerinden tespitinin yapılarak sorumlu makamların tahliye için uyarılması

Belirlenen riske karşı önlemlerin alınması, can ve mal Kaybını önlemek

2018 yılı Mart ayında başlanılacaktır.

Planlama ve zarar azaltma şubesi

İlgili kamu kurum ve kuruluşları

Kurum imkanları kullanılacaktır.

 

 

9

Yeni pınar köyü kaya düşmesi tedbir projesi

Köy içi riskli kayaların yerleşim yerlerine düşmesini önlemek amacıyla alınması gerekli bütün önlemler alınarak risk sıfırlanacaktır.

Başl. : 30 Mart  2018

 

 

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

Proje tamamlandı. İhale aşamasına getirilerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 2018 yatırım proğramına sunuldu.

 

10

Belisırma köyü afet konutları  ada içi yollarının  kilitli taş döşeme işi

Afet konutlarının kilitli taş ile döşenerek iyileştirilmesi.

2018 yılı içerisinde

İyileştirme Şube Müdürlüğü

İl Özel İdaresi kaynakları kullanılacaktır. Belirlenecek

 

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

 

11

Doğantarla  köyü afet konutları  ada içi yollarının  kilitli taş döşeme işi

Afet konutlarının kilitli taş ile döşenerek iyileştirilmesi.

2018 yılı içerisinde

İyileştirme Şube Müdürlüğü

Başkanlığımızın 2018 yılı yatırım proğramına sunuldu.

 

 

12

4  Araçlık Kapalı Garaj yapımı

Afet ve Acil durum yönetimi Merkez binası önüne Araçların Kış ve yazın olumsuz şartlarından korunması amacıyla 4 adet arama-kurtarma aracı için sundurma şeklinde  garaj yapılacaktır.

Başl : 01 Mayıs  2018

Bitiş: 01 Haziran 2018

-Afet ve Acil durum yönetimi Şb.Md.

-İyileştirme Şube müdürlüğü

 

Mimari ve Statik projesi hazırlanmış olup, Doğrudan temin ile yaptırılacaktır.

 

 

 

13

Prefabrik Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yapım işi

İlimizde Afet ve Acil durumlarda etkin afet yönetimini sağlamak, hizmet guruplarının aynı çatı altında çalışmasına imkan sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda toplantı ve eğitim salonu olarak kullanmak.

2018 yılı içerisinde

İyileştirme Şubesi

AADYM

Yönetim hizmetleri Şubesi

Bedeli İl Özel İdaresinden kullanılacaktır.

 

 

14

Afet ve Acil durum yönetimi merkezinin etkin haberleşme, takip, yönetim, sunum, mefruşat ve  izleme malzemeleri ile daha güçlendirilmesi

2018 yılı içerisinde kurulacak olan yeni AADYM binasının iç donanımının tamamlanması.

Başl : 01 Nisan 2018

Bitiş: 30 Haziran 2018

- AADYM

Yönetim hizmetleri Şubesi

Bedeli İl Özel İdaresinden kullanılacaktır.

15

Boyalı köyü köy içi sel baskınına karşı tedbir projesi

Boyalı köyünde köy içinde evleri tehdit eden sele karşı tedbir uygulaması

2018 yılı içerisinde

İyileştirme şubesi

Yönetim Hiz.Şubesi

Bedeli İl Özel İdaresinden kullanılacaktır.

 

 

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

 

 

15

Hasandağı Müdahale ve  Lojistik Destek Merkezi yapımı.

Hasandağı eteklerinde 3 adet  Prefabrik yapılar kullanılarak proje dahilinde dağ kazalarına, arazi kaybolmalarında ve kış sporlarında kullanılmak üzere yapılacaktır.

Başl : 01 Mayıs  2018

Bitiş: 01 Temmuz 2018

-AADYM

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

İmar Planı onaylandığında Projesi tamamlanmış olup, açık ihale ile yapılacaktır.

 

 

 

16

AFAD Deponun yanına 60 adet konteyner istifleme alanı yapım işi

İlimize getirilen ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilecek olan 60 adet yaşam konteynerinin istiflenmesi ve daha iyi şartlarda korunmasına yönelik

2018 yılı içerisinde

İyileştirme şube Müdürlüğü

Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü

İl Özel İdaresi imkanlarından yararlanılacaktır.

 

 

17

Obruk ve yeraltı boşluklarının tespit edilmesi projesinin takibi

Tuz gülü havzası birinci derece alan içerisinde ve yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerde jeofizik uygulamalarla yer altı boşlukları ile karstik boşlukların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi işi.

2018 yılı içerisinde raporlar esas alınarak müdürlüğümüzce önlem çalışmaları yapılacaktır.

-Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi

-İyileştirme Şube Müdürlüğü

 

Proje 2014 yılında KOP tarafından başlatıldı. 2018 yılında İlimize devredilecek. Bedelini KOP karşılayacak.

 

 

18

Arama-kurtarma malzeme alımı

Müdahale gücünün artırılmasına yönelik olarak 20 adet el telsizi alımı ve rolelerin  dijital sisteme çevrilmesi Bot romorku, duman makinası, lojistik destek malzemeleri V.b. ihtiyaçların alımları

Başl. : 15 Mart 2018

Bitiş  : 30 Haziran 2018

-Afet ve Acil durum yönetimi Şb.Md.

-Yönetim hizmetleri Şb.Md.

 

İl Özel İdaresi bütçesinden alım yapılacaktır.

19

Araç Kullanan personellere yönelik olarak İleri sürüş teknikleri eğitimi Projesi

Araç kullanımı daha güvenli hale getirmek ve teknik kazandırmak amacıyla

2018 yılı içerisinde

Araç kullanan ve yetkisi olan bütün personeller

Ahi kalkınma ajansına proje olarak sunulacaktır

 

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

 

20

Merkeze uzak olan 3 ilçe belediyesine arama-kurtarma malzeme desteği verilmesi.

Ortaköy, Sultanhanı ve Güzelyurt belediyeleri itfaiye teşkilatlarının arama-kurtarma malzemeleri ile desteklenmesi projesi kapsamında

2018 yılı içerisinde

AADYM

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Hazırlanan proje kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden alım yapılacaktır.

 

 

21

Arama-kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet vinç ve bir adet ATV alımı

Acil durumlar ve lokal olaylar ile afetlerde kullanılmak üzere araç üstü 5 tonluk vinç ve 4X4 ATV alımı

2018 yılı içerisinde

AADYM

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Hazırlanan proje kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden alım yapılacaktır.

 

 

22

Müdürlük arşivinin oluşturulması çalışması.

Müdürlüğümüze bağlı 4 şubenin bütün yazışma. Rapor. Belge ve haritalarının dijital ortamda  arşivlenmesi için çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar devam edecektir.

Çalışmalar 2017 yılında başlamış olup 2018 yılında bitirilecektir.

Arşiv proğramı 2016 yılında alınmıştır.

 

-4 Şube Müdürlüğü

BEDELSİZ

Şube bazında ayıklama çalışması devam ediyor.

Müdürlükte arşiv yeri oluşturuldu.

 

 

23

Afet Müdahale planı  ve AYDES (Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi) eğitimleri

Afet müdahale planı ve 26 hizmet grubu ekiplerinin eğitimlerine başlanılacaktır. Aynıca kamu Kurum ve kuruluş amirlerine, belediye Başkanları , Muhtarlar ve Sivil toplum Örgütlerine eğitimler verilecektir.

2018 yılı içerisinde  hazırlanan Talimata göre yürütülecektir.

4 Şube Müdürlüğü

-26 Hizmet Grubu

 

 

Hazırlanan eğitim proğramı dahilinde 26 Hizmet gurubunun tamamına eğitim verilecektir.

 

24

Afet Müdahale Planı (Tamp-Aksaray) Masa başı ve alan tatbikat programı

Afet müdahale planı kapsamında 26  hizmet gruplarının katıldığı alan masa başı ve alan tatbikatı gerçekleştirilecektir.

2018 yılı içerisinde planlanacak.

-26 Hizmet Grubu

-Destek iller

Planlama ve zarar Azaltma Şubesi koordine edecek.

26 Hizmet Grubunun tamamı katılacaktır.

 

 

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

 

 

25

Kamu Kurum ve Kuruluşların planlarının yenilenmesi çalışmaları

1.Sivil Savunma veya tedbir Planları

2.Alarm Formu

3. Yangın talimatı

4.koruma Planı

5.Savaş hasar Onarım Planları

6.bina tahliye planları

7.Afet ve Acil Durum Yönetim merkezi irtibat bürosu talimatı

8.Acil Eylem Planı

Başl : 01 Mayıs  2018

Bitiş: 01 Eylül   2018

 

Kurumlara ait bütün planlar yeniden hazırlanacak ve güncel hale getirilecek.

-Afet ve Acil Durum yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü

 Planlamaya Tabi Kurumlara öncelik verilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

 

26

Hizmet içi ve diğer eğitimlerin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, üniversiteye, vatandaşlara ve hizmet gruplarına yönelik afet farkındalık, afetler, yangın önleme, KBRN ve uygulamalı eğitim faaliyetleri  devam edecek.

2018 yılında Hazırlanan eğitim programı çerçevesinde yürütülecek.

-Bütün Şubeler

-Eğitim Uzmanlığı

Eğitim sonrası katılım belgesi düzenlenerek AHATES sistemine girişleri yapılacak.

 

27

Tuz gölü fay hattı kabuk hareketlerinin izlenmesi

İlimizin merkezinden geçen tuz gölü fay hattı üzerine yerleştirilecek CPS cihazları ile kabuk hareketlerinin izlenerek enerji üretim periyod aralığının tespiti projesi

2018 yılı içerisinde başlanacak.

-Planlama ve zarar azaltma şubesi

-Deprem Dairesi Başkanlığı

 

Çağrılı projeler kapsamında Başkanlığımızca karşılanan HİBE KARŞILIĞI YAPILACAK.

 

28

Özürlü ve Alhzaimer Hastaları için  takip sistemi kurulması projesi.

Bu tür hastaların kaybolduklarında hızlı bir şekilde bulunmalarını sağlayacak CPS bileklikli takip sisteminin kurulması

2018 yılı içerisinde

Aksaray Afad

Aile ve Sos. Plk. Müdürlüğü

İl sağlık müdürlüğü

BELİRLENECEK

 

 

S.NO

YAPILACAK İŞİN ADI

AMACI

TAHMİNİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

İŞİ ÜSTLENEN ŞUBE VEYA KURUMLAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

29

Afete maruz bölge içerisinde bulunan alanların Afete maruz bölge dışına çıkartılarak turizm bölgelerinin turizme kazandırılması.

AMB içerisinde bulunan ve Belisırma köyünde 1 parsel , Güzelyurt kasabası 67 parsel olmak üzere 3 adet yatırımcının talepleri doğrultusunda işlemler devam edecek.

2018 yılı içerisinde raporlanarak onaylanması hedeflenmektedir.

-Aksaray Afad teknik personellerince

-Bakanlar Kurulu

GİDERLERİ YATIRIMCILAR KARŞILAYACAK.

30

Avrupa Birliği projesi (I)

2017 yılı içerisinde sonlandırılan ERASMUS+ KA2 Güvenli Hayvan kapasitesi Projesinin devamı olan STK lardan  Hayvan kurtarmada profesnonel ekiplerin oluşturulması

30 Mart 20018 tarihine kadan Ulusal Ajansa Sunulacaktır.

Bütün Şubeler

Proje Hazırlama Grubu

Proje Drtakları

Ulusal ajans kaynaklı

31

Avrupa Birliği projesi (II)

Arama-Kurtarmada İnsansız Hava Aracı desteği konulu  ERASMUS+ KA2 yetişkin eğitimi projesi hazırlanacaktır.

30 Mart 20018 tarihine kadar Ulusal Ajansa Sunulacaktır.

Bütün Şubeler

Proje Hazırlama Grubu

Proje Ortakları

Ulusal ajans kaynaklı

32

Müdürlüğümüzce yapılan ve yürütülen bütün çalışmalar, projeler ve uygulamalar bildiri haline dönüştürülmesi.

Müdürlüğümüzce bu güne kadar geliştirilen ve uygulanan , başarı ve kazanç elde edilen bütün uygulamalar, farklı uygulamalar bildirilere dönüştürülerek ulusal ve uluslararası konğre, senpozyum, konferans, workshop, çalıştay gibi alanlarda sunulacaktır.

2018 yılı içerisinde

  1. Gönüllülük sistemi
  2. Avrupa birliği projesi
  3. Afet dışı risk analizi
  4. Tedbir projeleri uygulamaları

 

Bu konu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulacaktır.

 

33

Sosyal Faaliyetler

Özel Günlerde faaliyetler, geziler, ziyaretler, sportif faaliyetler toplum yararına faaliyetler düzenlenecektir.

2018 yılı içerisinde

Bütün şube Müdürlükleri

belirlenecek

 

Cezmi TÜRKMEN

İl Afet ve Acil Durum Müdürü