İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

Eğitim Alanı Talimatı

                        T.C.

  AKSARAY VALİLİĞİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 

Sayı     : 58873073-010.07-

…/.../2018

Konu         :  Eğitim Alanı Talimatı

 

ARAMA- KURTARMA EĞİTİM ALANI TALİMATIDIR

2018/…

 

 1. -      AMAÇ               : İlimiz genelinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin fiziki yeterliliklerinin artırılması, arama-kurtarma yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi, teknik eksikliklerin giderilmesi, ekipler arası koordinasyonun sağlanması ve ortak çalışma ortamının sağlanması
 2. -      KANUNİ DAYANAK  :
 1. -      5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 2. -      Sivil Savunma Arama –Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluş, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 3. -      Arama Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 4. -      Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği
 5. -      Aksaray Valiliği Afet ve Acil Durum, Sivil Savunma Teşkilleri, Halk Eğitimleri ile Gönüllüler ve Diğer Eğitimler Genelgesi
 1. -      EĞİTİM ALANI NEVİİ:

 

       Eğitim alanı içerisinde Arama ve Kurtarma ile ilgili yapılacak olan eğitimler,

 1. -      Yapay Tırmanış Kulesi: Dağcılık ana emniyet noktaları kurularak serbest çıkış ve inişler, hat geçişleri, katlar arası iniş ve çıkışlar, sedyeli iniş ve çıkışlar, makara sistemlerinin kullanılması
 2. -      Beton ve Doğal Sulama Kanalı ve Havuzlar: Kanala düşen araçlara ve canlılara uygulanacak kurtarma teknikleri, çevre güvenliğinin alınması, vinç yardımı ile yapılacak kurtarmalar, kanal içerisindeki su mevcudiyetinde sualtı teknikleri kullanarak yapılacak kurtarmalar, su altında araç bağlama ve sabitlemelerinin uygulanması, suyun boşaltılması ve tahliyesi çalışmaları,
 3. -      Kuyu: Kuyuya düşen canlıların kurtarılması ve tekniklerinin uygulanması, uygun tripot kullanımı, kapalı devre solunum sistemlerinin kullanılması, kuyu içi sularının boşaltılması ve tahliyesi, gaz ölçümlerinin yapılması,
 4. -      Enkaz: Bina enkazlarında çevre güvenliğinin alınması uygulamaları, binaların değerlendirilmesi, gaz ölçümlerinin denenmesi, kişisel güvenlik malzemelerinin kullanılması, dehlizlerin açılması ve dehliz içinde güvenli ilerleme, enkaz kaldırması, desteklenmesi, kolon kiriş sistemlerinin engellerinin kaldırılması, enkaz üzerinde iş makinelerinin kullanılması uygulamaları ve enkaz içerisinden yarıların alınması ve tahliyesi uygulama ve tekniklerinin yapılması, bina işaretlemesi uygulamaları.
 5. -      Trafik Kazaları ile Demir Kesme ve Ayırma Uygulama Alanı: Trafik kazalarında araçların konumları korunarak yaralıların kurtarılması, araçların sabitlenmesi veya desteklenmesi uygulamaları, araç içinden yaralı çıkarma teknikleri, araç ve çevre güvenliğinin sağlanması,
 6. -      Beton Kesme ve Delme: Kesici ve delici teçhizatlar kullanılarak menfez ve büzler üzerinde kare, dikdörtgen ve üçgen alanların açılması uygulamaları, bloklardan uygun delikler açılarak vinç yardımı ile kaldırılması ve tahliyeleri uygulamaları,
 7. -      Soğuk Dumanlı Yangın Evi: Dumanlı ortamda arama ve kurtarma çalışmaları, yön bulma ve geri dönme becerilerinin kazanılması, kapalı devre solunum sistemlerinin kullanılması,

çalışma alanı ile destek ve koordine personeller arasında telsizle haberleşme tekniklerinin geliştirilmesi, bina işaretlemesi çalışmaları, dumanlı ortamlardan yaralı tahliyesi tekniklerinin ve yaralı taşıma yöntemlerinin uygulamalarının denenmesi

 1. -      Sıcak Dumanlı Yangın Evi: Dumanlı ortamda arama ve kurtarma çalışmaları, yön bulma ve geri dönme becerilerinin kazanılması, kapalı devre solunum sistemlerinin kullanılması, çalışma alanı ile destek ve koordine personeller arasında telsizle haberleşme tekniklerinin geliştirilmesi, bina işaretlemesi çalışmaları, dumanlı ortamlardan yaralı tahliyesi tekniklerinin ve yaralı taşıma yöntemlerinin uygulamalarının denenmesi,
 2. -      İnsansız Hava Aracı(İHA) İniş ve Kalkış Platformu: İnsansız hava aracı(multikopter) ile arama çalışmaları, görüntülerin değerlendirilmesi, İHA’nın iniş ve kalkış uygulamalarının yapılması,İHA kontrol kumandasının kullanılması ile ilgili becerilerin artırılması,
 3. -  İNSARANG Standartlarında Beton Bloklar: Mevcut farklı ölçülerde yapılmış beton bloklarının kesme- ayırma ile kaldırılması, destek setleri ile desteklenmesi, hava yastıkları kullanılarak boşlukların oluşturulması, artırılması veya azaltılması, beton blokların kaldırılması yöntemi ile yer değiştirilmesi, vinç yardımı ile blokların kaldırılması uygulamaları
 1. -      EĞİTİM ALAN SORUMLULARI:
 1. -   Eğitim Alanın Genel Sorumluları:

  Mehmet Erdoğan GEDİKLİ Arama Kurtarma Teknisyeni

  Nuri ATAK Arama Kurtarma Teknisyeni

 1. -   Yapay Tırmanış Kulesi Sorumluları

Erdal MUTLU Arama Kurtarma Teknisyeni

Sedat BİLGİÇ Arama Kurtarma Teknisyeni

Bekir YILDIRIM Arama Kurtarma Teknisyeni

İsmail DEMİREZEN Gönüllü

Hasan ATA Gönüllü

Mümin BERK Gönüllü

Cengiz YILMAZ Gönüllü

Avni GÖKÇE Gönüllü

Eğitmen Duran SEVER Gönüllü

 1. -   Trafik Kazaları ve Demir Kesme Ayırma Uygulama Alanı Sorumluları

İsmail Fehmi FİDAN Arama Kurtarma Teknisyeni

Nuri ATAK Arama Kurtarma Teknisyeni

 1. -   Beton Kesme ve Delme Uygulama Alanı Sorumluları

          Mehmet Erdoğan GEDİKLİ Arama Kurtarma Teknisyeni

          Bekir YILDIRIM Arama Kurtarma Teknisyeni

 1. -   Kuyu Uygulama Alanı Sorumluları

Yücel TÜRK Arama Kurtarma Teknisyeni

Sedat BİLGİÇ Arama Kurtarma Teknisyeni

 1. -   Enkaz Uygulama Alanı Sorumluları

Nuri ATAK Arama Kurtarma Teknisyeni

Yücel TÜRK Arama Kurtarma Teknisyeni

 1. -   Beton ve Doğal Sulama Kanalı ve Havuzlar Uygulama Alanı Sorumluları

Erdal MUTLU Arama Kurtarma Teknisyeni

Yücel TÜRK Arama Kurtarma Teknisyeni

 1. -   Soğuk Dumanlı Yangın Evi Uygulama Alanı Sorumluları

Mehmet Erdoğan GEDİKLİ Arama Kurtarma Teknisyeni

İsmail Fehmi FİDAN Arama Kurtarma Teknisyeni

  

 1. -   Sıcak Dumanlı Yangın Evi Uygulama Alanı Sorumluları

Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personeli

 1. -    İnsansız Hava Aracı(İHA) İniş ve Kalkış Platformu

Mustafa ALIÇ Çözümleyici

Ramazan CANSU Mühendis

 1. -    İNSARANG Standartlarında Beton Blokları Uygulama Alanı Sorumluları

İsmail Fehmi FİDAN Arama Kurtarma Teknisyeni

Nuri ATAK Arama Kurtarma Teknisyeni

 1. -      EĞİTİM ALAN SORUMLULARININ GÖREVLERİ
 1. -      Sorumlu bulundukları yapıda yapılacak eğitimlerde koordinasyon görevi yapar
 2. -      Sorumlu bulundukları yapıda eğitim öncesi kontrolleri yapar ve personelin eğitimi öncesi şahsi güvenliklerini sağlayan ekipmanları kontrol eder.
 3. -      Alanın eksikliklerini belirler ve tutanakla AADYM Şube Müdürlüğüne bildirir.
 4. -      Eğitim sonrası alandaki alınan güvenlik sistemlerini kontrol eder.
 5. -      Eğitim alan personellerin lojistik desteklerini sağlar
 6. -      Zamanla ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ve yapılacak eklemeleri tespit ederek tutanakla AADYM Şube Müdürlüğüne bildirir.
 7. -       Sorumlu bulunduğu uygulama alanında yapılan eğitimlerin kayıtlarını ekteki forma işler ve her altı ayda bir AADYM Şube Müdürlüğüne bildirir.
 8. -      Ekipler arasındaki koordinasyonu sağlar.
 1. -       EĞİTİM ALANINDAN FAYDALACAK KURUMLAR
 1. -      Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri
 2. -      AADYM Şube Müdürlüğünde afet yönetiminde görev yapan personeller
 3. -      Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
 4. -      7 İlçe Belediye İtfaiye Müdürlüğü
 5. -      Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) personeli
 6. -      Eğitim talebinde bulunan Afet ve Acil Durum Müdürlükleri personeli
 7. -      Aksaray Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Bölümünde eğitim gören öğrenciler
 8. -      Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AADYM Şube Müdürlüğünde Staj yapan öğrenciler.
 9. -      TAMP Aksaray kapsamında KBRN Hizmet Grubu ve Arama Kurtarma Hizmet Grubunda görevlendirilen ekip personelleri.
 1. -      UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 1. -      Eğitim alanında yapılacak bütün eğitimlerde faaliyet ve eğitim türüne göre uygun kişisel güvenlik teçhizatları kullanılacaktır.
 2. -      Aynı anda birden fazla ekip alanda eğitim uygulaması yapmayacaktır. Ekipler arası karma eğitim uygulaması yapılacaktır.
 3. -      Hangi uygulama alanında eğitim yapılıyorsa o alandan sorumlu personel ekip ve eğitim amiri yetkisinde olacak olup, eğitime katılan diğer personeller ekip amirinin talimatlarına uymak zorundadır.
 4. -      Eğitim alanı içerisine eğitim alan personeller dışında yetkisiz ve ilgisiz hiç kimse alınmayacaktır.
 5. -      Eğitim alanında vinç ve iş makinesi kullanılmasıyla ilgili önceden idareye bilgi verilerek onay alınacaktır. İdarenin onayı olmadan veya program dışı eğitim faaliyeti yapılmayacaktır.
 6. -      Eğitim alanında Arama-Kurtarma teknisyenleri bulunmadan diğer kurumların eğitim uygulamalarına izin verilmeyecektir.

 

 1. -     EĞİTİM ALANININ DİZAYNI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

       Eğitim alanının her an kullanılabilir olarak muhafazasının sağlanması amacıyla eksiklikler belirlenerek tamamlanacak olup, eğitim alanının sürdürülebilir alan olarak kalması ve eksikliklerin giderilmesi alanlardan sorumlu personeller tarafından takip edilecektir.

 

 • EĞİTİM PROGRAMLAMASI:
 1. -   Eğitim alanında yapılacak olan eğitim alanlarını AADYM Şube Müdürlüğü belirler ve eğitim uzmanlığı programlar özel eğitimler hariç bütün eğitimler mevcut alanda gerçekleştirilir.
 2. -   Her hafta Çarşamba günü arama kurtarma personellerimizce(nöbetçiler dahil) düzenli olarak tanzim edilecek bir eğitim programı kapsamında uygulamalı eğitimler yapılacaktır. Eğitimlere bütün arama kurtarma teknisyenleri katılacaktır.

 

 

                             İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  

 

 

 

 

EKLER

 1. -      Eğitim alan krokisi
 2. -      Uygulama Alanı Kullanım Amaçları( 11 sayfa)
 3. -      Uygulama alanı kimlik kartları
 1. -      Yapay Tırmanış Kulesi Uygulama Alanı kimlik kartı
 2. -      Trafik Kazaları ve Demir Kesme Ayırma Uygulama Alanı kimlik kartı
 3. -      Beton Kesme ve Delme Uygulama Alanı kimlik kartı
 4. -      Kuyu Uygulama Alanı kimlik kartı
 5. -      Enkaz Uygulama Alanı kimlik kartı
 6. -       Beton ve Doğal Sulama Kanalı ve Havuzlar Uygulama Alanı kimlik kartı
 7. -      Soğuk Dumanlı Yangın Evi Uygulama Alanı kimlik kartı
 8. -      Sıcak Dumanlı Yangın Evi Uygulama Alanı kimlik kartı
 9. -       İnsansız Hava Aracı(İHA) İniş ve Kalkış Platformu kimlik kartı
 10. -       İNSARANG Standartlarında Beton Blokları Uygulama Alanı kimlik kartı
 1. -      Eğitim kayıt defteri

 

 

                                                                                                                           

 

S.N

EĞİTİM ALANIN ADI SOYADI

UNVANI

EĞİTİM TARİHİ

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ

KURUMU

EĞİTİM KONULARI

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKSARAY İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM ALANLARI UYGULAMA DEFTERİ

 

UYGULAMA ALANI :

 

 

SORUMLU PERSONELLER

 

ADI SOYADI

UNVAN

İMZA