İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

Malzeme Bakım Onarım Talimatı

                       T.C.

  AKSARAY VALİLİĞİ

   İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 

Sayı     : 58873073-010.07-

…/.../2018

Konu   : Malzeme ve Teçhizat

  Bakım ve Kontrol Talimatı

 

DEPO, MALZEME, TEÇHİZAT BAKIM VE KONTROL TALİMATIDIR

2018/…

 

 1. -        AMAÇ                : Afet ve Acil Durum envanterinde bulunan araçlar, gereçler, malzemeler, bilişim ve haberleşme malzemeleri, arama kurtarma malzemeleri v.b. malzeme v teçhizatların hazırlanan usul ve esaslara uygun bir şekilde bakım , onarım ve kontrollerinin düzenli ve sistemli bir şekilde yapılarak devamlı suretle göreve hazır halde bulundurulması,

Mevcut depoların devamlı suretle tertipli, düzenli ve sistemli olarak bulundurulması ve araç üzerindeki malzemelerin eksiksiz olarak bulundurulması,

 1. -        KAPSAM           :
 1. -      Malzeme Depoları
 2. -     Arama kurtarma araçları
 3. -      Arama Kurtarma makine, malzeme ve teçhizatları
 4. -     Haberleşme makine, malzeme ve teçhizatları
 5. -      Sualtı ve su üstü makine, malzeme ve teçhizatları
 6. -       Dağcılık faaliyetlerinde kullanılan teknik ve lojistik destek makine, malzeme ve teçhizatları
 7. -      Lojistik destek malzemeleri
 8. -     Ölçüm, tespit ve kayıt makine, malzeme ve teçhizatları
 9. -       KBRN malzemeleri
 10. -       Aydınlatma malzeme ve teçhizatları
 11. -     Arama kurtarma harici araçlar
 12. -       8X8 araç, kar motosikleti, botlar
 13. -   İnsansız hava aracı
 14. -     Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makineleri, çoğaltıcı makineler, baskı makineleri ve telefonlar
 • -      Görüntüleme makine, malzeme ve teçhizatları( kamera-fotoğraf makinesi- araç kameralar v.b.)
 1. -     Araç ve genel temizlik aparatları ve makine, malzeme ve teçhizatları
 2. -     Yangın önleme ve söndürme makine, malzeme ve teçhizatları
 1. -        SORUMLULUK:
 1. -      Arama kurtarma araçları ile arama kurtarma hizmetlerinde kullanılan bütün araç, makine, teçhizatlar ve malzemelerin bakım, onarımın takibi, kontrolü ve korunmasından birinci derecede Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürü sorumludur.

          

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürü şubenin kullanımında ve envanterinde bulunan bütün malzemelerin sorumluluklarını belirleyerek ekteki malzeme bakım rehber listelerini ilgilisine tebliğ ederek düzenlenecek tebellüğ belgelerini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderecektir.

 

 1. -     İyileştirme Şube Müdürlüğünün kullanımında bulunan bütün araç, makine, teçhizatlar ve malzemelerin bakım, onarımın takibi, kontrolü ve korunmasından birinci derecede İyileştirme Şube Müdürü sorumludur.

          

İyileştirme Şube Müdürü şubenin kullanımında ve envanterinde bulunan bütün malzemelerin sorumluluklarını belirleyerek ekteki malzeme bakım rehber listelerini ilgilisine tebliğ ederek düzenlenecek tebellüğ belgelerini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderecektir.

 

 1. -      Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğünün kullanımında bulunan bütün araç, makine, teçhizatlar ve malzemelerin bakım, onarımın takibi, kontrolü ve korunmasından birinci derecede Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü sorumludur.

          

Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü şubenin kullanımında ve envanterinde bulunan bütün malzemelerin sorumluluklarını belirleyerek ekteki malzeme bakım rehber listelerini ilgilisine tebliğ ederek düzenlenecek tebellüğ belgelerini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderecektir.

 

 1. -     Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kullanımında bulunan bütün araç, makine, teçhizatlar ve malzemelerin bakım, onarımın takibi, kontrolü ve korunmasından birinci derecede Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü sorumludur.

          

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü şubenin kullanımında ve envanterinde bulunan bütün malzemelerin sorumluluklarını belirleyerek ekteki malzeme bakım rehber listelerini ilgilisine tebliğ ederek düzenlenecek tebellüğ belgelerini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderecektir.

 

 1. -      Müdürlük bünyesinde bulunan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, barkot makineleri, kameralar, fotoğraf makineleri fotokopi makineleri, çoğaltıcı makineler, baskı makineleri, evrak imha makineleri v.b. makine ve teçhizatların sorumluları kullanıcı personel olacaktır.

Bu malzemelerin arıza ve çalışmaması durumları Bilgi İşlem yetkisine( Çözümleyici-bilgisayar mühendisi) bildirilecektir. Bilgi işlem yetkilisinin bilgisi dışında bakım ve onarım yaptırılmayacaktır.

 

 1. -        Afet ve Acil Durum envanterinde bulunan araçlar, gereçler, malzemeler, bilişim ve haberleşme malzemeleri, arama kurtarma malzemeleri v.b. malzeme ve teçhizatların yapılan inceleme sürecinde arıza- kırılma-bozulma v.b durumların kullanıcı kaynaklı olduğu teknik yetkililerce tespit edilerek raporlanması halinde onarı ve yenisi ile değiştirilmesi giderleri sorumlu personelden talep edilecek olup, ilgili personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun disiplin hükümlerince de gerekli işlem yapılacaktır.
 1. -      BAKIM ÇEŞİTLER:
 1. -      Koruyucu Bakım: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü malında arıza ve aksaklıklar meydana gelmeden ve gelmemesinden önce yapılan faaliyetlerin tümüdür.

Bu faaliyetler; temizleme, havalandırma, boyama, dikme, yağlama, muayene, bütünleme, basit ayarlama, sıkıştırma, basit ve mahdut( sayısı belli olan , sınırlı) parça değiştirme işlerini kapsar.

 1. -      Periyodik Bakım: Belirli zamanlarda yapılan koruyucu bakımdır. Bu bakım; günlü ve haftalık, eğitim ve tatbikat sonrası, yıllık bakımdır.
 1. -      Günlük ve Haftalık Bakım: Her gün kullanılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü mallarına kullananlar tarafından kullanmadan önce, esnasında ve kullanmadan sonra gerekli dikkat ve itina gösterir.

Taşıtlar her sefere çıkış ve dönüşler ile her hafta esaslı bir muayene ve bakıma tabi tutulur. Bu bakımda, muayene, bütünleme, sıkıştırma, yağlama, basit değiştirme ve ayarlama ile genel temizlik gibi hususlar yerine getirilir. Avadanlık teçhizat ve yedek parçaların yerinde bulundurulmalarına dikkat edilir ve bunlar dışında bulunan noksan ve arızalar ilgililere zamanında haber verilir.

 1. -      Eğitim ve Tatbikat Sonrası Bakım: Eğitim ve tatbikat maksadıyla kullanılan mallar depoya ve/veya taşıtlara konulmadan önce yapılan koruyucu bakımdır.
 2. -      Yıllık Bakım: Depolarda ve taşıtlarda bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü malları her yıl HAZİRAN ayında koruyucu bakıma tabi tutulur. Bu bakım sonunda düzenlenecek bakım raporu en geç TEMMUZ ayı sonuna kadar İl Müdürlüğüne gönderilir.
 3. -      ONARIM

            Arızalanarak veya herhangi bir nedenle hasar görerek hizmete elverişsiz duruma gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü mallarının yeniden hizmete elverişli hale getirilmesi için yapılan faaliyetlerin tümüdür. Onarım için ihtiyaç duyulan ödenek gerekçeleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından istenir.

 

 1. -      EKLER
 1. -      Malzeme Bakım ve Kontrol Rehberi( 22 sayfa)
 2. -      Taşıt Listesi( 1 sayfa)
 3. -      Taşınır Listesi( 16 sayfa)
 4. -      Haftalık Kontrol Çizelgesi ( 14 sayfa)
 5. -      Arama-Kurtarma Standart Malzeme Listesi( 6 sayfa)

  

         İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü