İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

Doğada Arama-Kurtarma Ekipleri Çalışma Talimatı.

AKSARAY VALİLİĞİ

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞADA ARAMA-KURTARMA EKİBİ KURULUŞ, GÖREV ÇALIŞMA USÜL VE  ESASLARINA DAİR TALİMAT

 

1. BÖLÜM

AMAÇ,KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

 

 

 

 1. AMAÇ                            :

Bu talimat, Aksaray Valiliği İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü bünyesinde kurulu 11 (on bir) Kişilik Doğada  Arama ve Kurtarma Ekibinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

 1. KAPSAM                       :

Bu talimat, Aksaray Valiliği İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü bünyesinde kurulu “Doğada Arama-Kurtarma Ekibi’ ni kapsar.

 

 1. HUKUKİ DAYANAK  :
  1. -        7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 08.10.1999 tarihli Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değişik 32.maddesi
  2. -        5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  3. -        21.07.2000 Tarih ve 24116 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerini Kuruluşu, ,Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  4. -        Arama ve Kurtarma Teknisyenliği sınav. Atama, görev ve çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik.
  5. -        Valilik Makamının 15.12.2006  tarih ve 857 sayılı Onayları.
 2. TANIMLAR                  :

Bu talimatta geçen deyimlerden :

 1. -        Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 2. -        Birlik: İllerde doğrudan merkeze bağlı olarak kurulan “Ankara İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  Arama ve Kurtarma Birliği” ni,
 3. -        Ekip Sorumlusu:  İl Afet ve Acil Durum  Müdürünü,
 4. -        Lojistik ve Teknik destek Sorumlu : Afet ve Acil Durum Yönetimi Şube  Müdürünü,
 5. -        Ekip: Doğada  Arama ve Kurtarma Ekibi
 6. -        Şef:  İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü bünyesinde kurulu Arama-Kurtarma Ekip Şefini,
 7. -        Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde Sivil Savunma hizmetlerine katılacak gönüllü kişi ve kuruluşları ifade eder.

 

 

 

4/1

 

II. BÖLÜM

KURULUŞ VE GÖREV

 

   1. EKİBİN KURULUŞU                                                 :

 

Doğada Arama-Kurtarma Ekibi Dağcılık Federasyonunun Yaz ve Kış temel ve gelişim eğitimlerini tamamlayan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi TÜRKMEN” in sorumluluğunda 4 (dört) adet kadrolu Arama –Kurtarma Teknisyeni ile 7 (Yedi) adet Gönüllü Arama-Kurtarma Personeli olmak üzere 11 (On bir) kişilik doğada arama kurtarma personelinden kurulmuştur. (İsim listesi Ek-1 dedir)

 

   1. GÖREVLERİ    :
    1. - EKİBİN GÖREVLERİ:
 1. İlimiz sınırları içerisinde bulunan yaz-kış dağcılık ve kayak sporları merkezi haline gelen Hasandağı  bölgesinde arama-kurtarma  hizmetlerini yürütmek.
 1. İlimizde meydana gelen her türlü kayıp kişilerin aranması, alan taramasının yapılması,
 2. İlimiz genelinde bulunan bir çok eski yerleşim birimlerindeki kuyu, çukur v.b. gibi alanlarda meydana gelen sıkça düşmelerde kişilerin çıkartılması,
 3. Talep gelmesi halinde, ilimizde veya ilimize yakın bölgelerdeki eski doğal mağaralar veya yer altı şehirlerinin arkeolojik amaçlı incelenmesi amacıyla resmi ve yetkili teknik personellerle çalışılması, çalışan kişilerin güvenliklerinin alınması,
 4. Çevre İllerde meydana gelebilecek dağ kazaları, kaybolmalar veya Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından talep gelmesi ve Valililik Makamının izin vermesi halinde ülke genelinde her türlü dağ arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak.
 5. Eğitim amacı ile Yurtiçi eğitim ve tatbikatlara istek yapılması halinde katılmak ve çalışmalarda bulunmak.
 6. Valilikçe açılan kursların kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak.
 7. Görev bölgesine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak.
 8. İl valisi tarafından  verilecek diğer görevleri yapmak
 9.  
    1. -   EKİP SORUMLUSUNUN  GÖREVLERİ: (İl Afet ve Acil Durum  Müdürü Cezmi TÜRKMEN)
 10. Doğada arama-kurtarma çalışmalarında ekibi koordine etmek, diğer birimler ile koordinasyonu ve uyumu sağlamak,
 11. Ekibin her türlü eğitiminin yaptırılmasını sağlamak , tırmanışları yaptırmak, bu tırmanışları kontrol etmek, resmi kayıtlarını tutmak, ve bir yıllık eğitim planlamalarını hazırlayarak onaya sunmak.
 12. Yıllık Çalışma Planı hazırlamak.
 13. Doğada Arama-Kurtarma ekip personellerinin kullanacakları ekipman, donanım ve malzemelerinin takibini yapmak, eksiklikleri tespit etmek ve bu eksiklikleri temin yoluna gitmek,
 14. Personelin ödüllendirme, cezalandırma ve izinleri için Valilik Makamına teklifte bulunmak.
 15. İl Valisi  tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
    1. - EKİP AMİRİNİN GÖREVLERİ: (Arama-Kurtarma Teknisyeni Sedat BİLGİÇ)
 16. Doğada Arama-Kurtarma çalışmalarında ekibin sevk ve idaresinden sorumlu olmak.
 17. Arama-Kurtarma araç ve gereç malzemelerini her an kullanılabilecek şekilde hazır vaziyette bulundurmak.
 18. Ekip personellerini nazari,  tatbiki, bilgi ve beceri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
 19. Doğada Arama-Kurtarma çalışmaları ile ilgili planlama yapmak ve uygulamak.
 20. Ekip personellerinin vardiya programlarını yapmak, uygulanmasını sağlamak.
 21. Ekibin görev sonunda yapmış olduğu faaliyetleri rapor halinde ekip sorumlusu ile birlikte Aksaray Valiliği Afet ve Acil durum Yönetim merkezine aktarmak.
 22. Ekip Sorumlusu tarafından verilecek iş ve işlemleri yapmak.
    1. - EKİBİN ÇALIŞMA ŞEKLİ:
 23. Doğada Arama- kurtarma ekibi 24 saat görevli sayılacaktır. Haber alındığı an en kısa zamanda görev yerine gidilerek çalışma başlatılacaktır.
 24. Ekip 11 (on bir) Dağcılık eğitimini tamamlamış kadrolu ve Gönüllü personellerden  oluşturulmuştur. Ekibin içinde  bir ilk yardımcı ve bir ekip sorumlusu olacaktır.
 25. Doğada arama-kurtarma, Kayıpların aranması, Kuyu ve çukur düşmelerinde kurtarma, Arkeolojik incelemelerde güvenlik, yer altı ve doğal mağaraların incelenmesinde güvenlik v.b. işleri ve çalışmaları yapar.
 26. Ekibin lojistik Destek ihtiyaçları ile diğer ihtiyaçları diğer Arama-Kurtarma personelleri tarafından karşılanacaktır.
 27. İl Valisinin izin vermesi ve görev yapılacak İl Valiliğinin, ekibin her türlü masraflarını karşılaması şartı ile İl dışı görevlere de gidilecektir.
 28. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından talep edilmesi ve İl Valisinin izin vermesi halinde sorumluluk bölgesi dışındaki doğada arama-kurtarma faaliyetlerine de katılacaktır.
 29. Ekip personelinin görev anında olabilecek fiziksel ,biyolojik, psikolojik vb. her türlü kayıplar karşısında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna bağlı Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda hareket edilecektir.

 

III.BÖLÜM

GÖREVE SEVK

     1. GÖREVE SEVK YETKİSİ:

Ekibin İl sınırları içerisindeki göreve sevki İl Afet ve Acil Durum Müdürü tarafından, İl dışındaki göreve sevki de İlin Valisi tarafından yapılır.

 

 

 

     1. İNTİKAL:

Doğada ve diğer kurtarma konularında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Haber Merkezleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi , Belediye Başkanlıklarından, Valiliklerden ve Kaymakamlıklardan veya sivil vatandaşlardan  telli veya telsiz haberleşme vasıtaları ile gelecek olan ve her türlü ihbar ve yardım talepleri için ekip derhal araç-gereç ve malzemelerle olay yerine intikal eder.

 

     1. GÖREV BÖLGESİNDEKİ SEVK VE İDARE:

Görev bölgesine kadar sevk ve idare ekip sorumlusu tarafından, görev bölgesinde çalışmalara başlamak üzere hazırlık ve çalışmada sevk ve idare ekip amiri tarafından yapılacaktır.

 

IV. BÖLÜM

DENETİM

 

Ekibin denetimi İlin Valisi , İl Sivil Savunma Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü  tarafından, periyodik aralıklarla ve gerek görülmesi halinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılacaktır.

 

V.BÖLÜM

HABERLEŞME KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ

 

 

A-      İRTİBAT VE HABERLEŞME :

Ekip personelleri  kendi aralarında ve Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi arasındaki haberleşme telsiz sistemi ile sağlanır. Telsiz sisteminin devre dışı kalması durumunda 112 Acil çağrı merkezi ve 2160151-2171971 telli hatlardan ve Uydu telefonundan irtibatla sağlanır.

 

B-      İŞBİRLİĞİ:

Diğer İllerin Afet ve Acil Durum  Müdürlükleri, Askeri makamlar, Belediye İtfaiye Teşkilatı, İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesindeki 112 acil sağlık hizmetleri birimi ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) , kamu ve özel kuruluşlara ait kurtarma ve yardım ekipleri ile Kızılay ve Sivil Toplum Örgütleri arasındaki işbirliği Aksaray Valiliği Afet ve Acil DurumYönetimi Merkezi   tarafından sağlanır.

 

VI.BÖLÜM

DONATIM İKMAL VE KIYAFET

 

  1. -      DONATIM VE İKMAL:

İlimiz, Doğada Arama ve Kurtarma Ekibinin giyim-kuşam, teknik malzemesi,  iaşe, ulaşım ve diğer lojistik-destek giderleri İl Afet ve Acil durum Müdürlüğünce karşılanır. İhtiyaç olan araç-gereç ve malzemeler ile araçların akaryakıt ve yağ ikmali, bakım ve onarımları Genel bütçe  ve İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan ödeneklerle karşılanır. Doğada arama ve kurtarma faaliyetleri için Dağcılık Federasyonunun belirlediği kıyafetler ile kalzeme ve teçhizatlar kullanılar.

 

  1. -      KIYAFET:

            Doğada Arama-kurtarma ekibi  personeli müdahale  esnasında mevsim şartlarına uygun dağcı kıyafeti giyer . Kıyafetlerin üzerinde AFAD amblemi ile Türk Bayrağı bulunur.

 

 

VII. BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

  1. -      YÜRÜRLÜK:

Bu talimat imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girer.

 

  1. -      YÜRÜTME:

Bu talimat hükümlerini Aksaray Valisi adına Afet ve Acil Durum Müdürü yürütür. …./..../.20....

 

 

 

 

Aykut PEKMEZ

Vali

 

 

 

EKLER:

 1. Ekip personel listesi (1 Sayfa)
 2. Dağcılık Federasyonu eğitim listesi (1 Sayfa)
 3. Malzeme Listesi (2 Sayfa)
 4. Komisyon Kararı (     Sayfa)

 

 

…/..../20...      AADYM  Şube Müdürü M.Ogün YİĞİT

 

…/..../20...     İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi TÜRKMEN

 

…./..../20...     Vali Yardımcısı Kubilay ANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

 

AKSARAY VALİLİĞİ DOĞADA ARAMA-KURTARMA

EKİP PERSONEL LİSTESİDİR.

 

 

S.

NO

ADI-SOYADI

KURUMU

GÖREVİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

LİSANS NO

1

Cezmi TÜRKMEN

Afet ve Acil durum Müdürlüğü

İl Afet ve Acil Durum Müdürü

Ekip Sorumlusu

014000025

2

Sedat BİLGİÇ

Afet ve Acil durum Müdürlüğü

Arm-Kurtarma Teknisyeni

Ekip Personeli

 

3

Erdal MUTLU

Afet ve Acil durum Müdürlüğü

Arm-Kurtarma Teknisyeni

Ekip Personeli

 

4

Bekir YILDIRIM

Afet ve Acil durum Müdürlüğü

Arm-Kurtarma Teknisyeni

Ekip Personeli

 

5

Cengiz YILMAZ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Gönüllü Personel

Ekip Personeli

014000004

6

İsmail DEMİREZEN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Gönüllü Personel

Ekip Personeli-İlkyardımcı

014000007

7

Muzaffer KESKİN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Gönüllü Personel

Ekip Personeli

 

8

Hasan ATA

Aile ve Sos. Politk. İl Müdürlüğü

Gönüllü Personel

Ekip Personeli

014000012

9

Hasan BÖLÜKBAŞ

Serbest

Gönüllü Personel

Ekip Personeli

 

10

Avni GÖKCE

İl Özel İdaresi

Gönüllü Personel

Ekip Personeli

014000018

11

Mümin BERK

Kültür ve Turizm.Müdürlüğü

Gönüllü Personel

Ekip Personeli

014000014

 

 

 

 

 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü