İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

İlçe Denetlemesi

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 

SAYI  : 

…/01/2018

KONU:  İlçe Denetimleri

 

VALİLİK MAKAMINA

 

İLGİ:  a)5902 sayılı Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığının  Teşkilat ve Görevleri

                Hakkında Kanun

            b)7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

            c) 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü

 

İlgi Kanunlar ve Tüzük gereğince, ilimize bağlı ilçelerin (Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ,Sultanhanı ve Sarıyahşi) Sivil Savunma ile ilgili görevlerin (Seferberlik ve savaş hali, afet ve afetlere hazırlık çalışmaları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi çalışmaları, koruyucu güvenlik ve ekli önlemler ile sekreterya işlemleri) kanun hükümleri gereği gibi işleyip-işlemediğinin Vali  adına İl Afet ve Acil Durum Müdürlünce  denetlenmesi yapılacaktır.

Denetimler esnasında; ilgililer gerekli görülen hususlar incelenerek, görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi ve düzeltilmesi için yol gösterilecektir.

Ekteki program dahilinde ilçe denetimlerinin seferberlik ve savaş hali, koruyucu güvenlik, sivil savunma, afet planlamaları ile Afet ve Acil Durum merkezi planlamaları yönünden İl afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi TÜRKMEN ile Araştırmacı Metin ÇALIŞKAN tarafından yapılması, Şoför Şeref YILDIRIM  ile birlikte  68 BF 037 plakalı aracın görevlendirilmesine ve denetim işinden dolayı tahakkuk edecek geçici görev yolluğunun Müdürlüğümüzün 2018 yılı Mali bütçenin ilgili harcama kaleminden ödenmesine ve sarfına;

Olurlarınıza arz ederim.

 

Cezmi TÜRKMEN

  İl Afet ve Acil Durum Müdürü

 

 

OLUR

……/01/2018

 

Şahin BAYHAN

Vali a.

Vali Yardımcısı

 

EKİ:

1.Sivil Savunma Planlaması Denetleme Formu (2 Sayfa)

1. Sabotajlara Karşı Takip ve Denetleme Formu (2 Sayfa)

DAĞITIM:

7 İlçe Kaymakamlığına

 

 

 

 

 

İLÇE DENETİM PROGRAMI

 

S. NO

İLÇE ADI

DENETİM TARİHİ

1

Eskil Kaymakamlığı

12.02.2018

2

Sultanhanı Kaymakamlığı

12.02.2018

3

Ağaçören Kaymakamlığı

13.02.2018

4

Sarıyahşi Kaymakamlığı

13.02.2018

5

Gülağaç Kaymakamlığı

14.02.2018

6

Güzelyurt Kaymakamlığı

14.02.2018

7

Ortaköy Kaymakamlığı

15.02.2018

 

 

 

11.01.2018

Cezmi TÜRKMEN

İl Afet ve  Acil durum Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLÇE KAYMAKAMLIKLARI  İLE PLANLAMAYA TABİİ KURUM VE KURULUŞLARIN SİVİL SAVUNMA DENETLEME FORMU

 

DENETLEME TARİHİ     :

DENETLENEN KURUM   :

DENETLENEN                   :

S.

NO

KONUSU

AÇIKLAMALAR

VAR

YOK

ONAY TARİHİ

1

Sivil Savunma Planı

 

 

 

 

3

Sabotaj planı (KORUMA Planı)

 

 

 

 

4

Yangın  Söndürme ve önleme Talimatı

 

 

 

 

 

Özel Planlar

 

 

 

 

7

İlçe Araç Envanterleri

 

 

 

 

12.

Afet ve Acil Durum  Yönetimi Merkezi Planlaması

 

İrtibat Bürosu talimatı

 

 

 

 

 

Araç Erteleme Planlaması

 

 

 

 

16.

KAYNAK PLANLAMASI

İlçe Kaynak Sayım Cetvelleri

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

           SONUÇ

 

 

 

 

 

DENETLEME KOMİSYONU

 

 

BAŞKAN                                                                                           ÜYE

 

        Cezmi TÜRKMEN                                                                                            Metin ÇALIŞKAN

İl Afet ve Acil Durum  Müdürü                                                                Araştırmacı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI TAKİP VE DENETLEME FORMU

İLÇESİ          :

KURUMU     :

S.

NO

KURUMUN/ İŞLETMENİN ADI

 

 

 

 

DÜŞÜNCELER

 

EVET

HAYIR

 

1.

Sabotaj Planı yapılmış mı?

 

 

Onay tarihi:

 

2

Kurumun Personel durumu belirtilmiş midir?

 

 

 

 

3

Koruma Grubu Oluşturulmuş mudur?

 

 

 

 

4

Sabotaja elverişli yerler ve üniteler tespit edilmiş mi dir?

 

 

 

 

5

Girilmesi yasak yer veya alan var ise uyarı levhaları konulmuş mudur?

 

 

 

 

6

Hassas yerlerde çalışan personele Güvenlik Belgesi tanzim edilmiş midir?

 

 

 

 

7

Kuruluşta yabancı personel görevli midir?

 

 

 

 

8

Var ise  ne gibi önlemler alınmaktadır? Yapılan işlem Yönetmeliğe uygun mudur?

 

 

 

 

9

Malzeme deposu mevcut mudur?

 

 

 

 

10

Malzeme depolarının kuruluş yeri uygun mudur?

 

 

 

 

11

Kurumun akaryakıt istasyonu mevcut mudur?

 

 

 

 

12

Akaryakıt İstasyonunun yeri Uygun mudur?

 

 

 

 

13

İstasyonda alınan tedbirler yeterli midir?

 

 

 

 

14

Kurumda çalışan personele görevli kimlik kartları verilmiş midir?

 

 

 

 

15

Ziyaretçilere Kimlik kartları düzenlenmiş midir?

 

 

 

 

16

Kuruma yan binalardan yapılacak sabotaja karşı önlem alınmış mıdır?

 

 

 

 

17

Sabotaj Planı hazırlanırken Kurumun özellikleri dikkate alınmış mıdır?

 

 

 

 

18

Su sayaçları bina içerisine alınmış mıdır?

 

 

 

 

19

Elektrik sayaçları bina içerisine alınmış mıdır?

 

 

 

 

20

Elektrik sayaçları toplu halde pano içinde kilitli tutulmakta mıdır?

 

 

 

 

21

Teknik Koruma Ekibi oluşturulmuş mudur?

 

 

 

 

22

Bina Koruma Amiri Tespit edilmiş midir? Oluru mevcut mudur?

 

 

 

 

23

Binada LPG kullanılmakta ise gerekli emniyet tedbirleri alınmış mıdır?

 

 

 

 

24

Patlayıcı ve yanıcı kimyasal maddeler bina dışında tutulmakta mıdır?

 

 

 

 

25

Yangın ikaz sistemi mevcut mudur?

 

 

 

 

26

Yangın köşesi ve tüpleri bulunmakta mıdır?

 

 

 

 

27

Yangın musluğu ve hortumu mevcut mudur?

 

 

 

 

28

Yangın söndürme ekibi oluşturulmuş mudur?

 

 

 

 

29

Koruma personeli mevcut mudur? Güvenlik soruşturmaları yapılmış mıdır?

 

 

 

 

30

Nöbetçi memurluğu sistemi işletilmekte midir?

 

 

 

 

 

Sayfa-2-

 

 

31

Özel Güvenlik teşkilatı mevcut mudur?

 

 

 

32

Binada gece nöbetçisi bulunmakta mıdır?

 

 

 

33

Kurumda giriş kapısı tek olarak sınırlandırılmış mıdır?

 

 

 

34

Binanın sınırları tel örgü ile çevrilmiş midir?

 

 

 

35

Gece için aydınlatma yeterli midir?

 

 

 

36

Muhabere imkanları yeterli midir?

 

 

 

37

İkaz –Alarm sistemi mevcut mudur?

 

 

 

38

Ziyaretçilerin kimlikleri tespit edilerek deftere kayıt edilmekte midir?

 

 

 

39

Fiziki Koruma ekibi oluşturulmuş mudur?

 

 

 

40

Haberlerin ulaştırılması ile ilgili telefonlar ve zincir oluşturulmuş mudur?

 

 

 

41

Personel eğitimleri yapılmış mıdır?

 

 

 

42

Personelin, imza örneği, parmak izi, fotoğrafları ve el yazıları örneği kurumda bulunmakta mıdır?

 

 

 

43

Diğer kurumlarla protokoller yapılmış mıdır?

 

 

 

44

Kurum vaziyet Planı hazırlanmış mıdır?

 

 

 

45

Elektrik  tesisat projesi bulunmakta mıdır?

 

 

 

46

Bina Kaloriferli midir?

 

 

 

47

Gerekli tedbirler alınmış mıdır?

 

 

 

 

 

 

                                        SONUÇ

 

 

 

 

 

 

 

DENETLEME KOMİSYONU

 

 

BAŞKAN                                                                                                      ÜYE

 

 

Cezmi TÜRKMEN                                                                                                              Metin ÇALIŞKAN

İl Afet ve Acil Durum  Müdürü                                                                         Araştırmacı