İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

Yapılacak Planlar

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ,  AFETLER, KORUYUCU GÜVENLİK, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ  MERKEZİ  İLE BİNALARIN KORUNMASINA YÖNELİK YAPILMASI GEREKEN PLAN VE ÇALIŞMALAR.

 

S.

NO

YAPILMASI GEREKEN PLANLAR VE ÇALIŞMALAR

KAYMAKAMLIKLAR

İL ÖZEL İDARESİ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

PLANLAMAYA TABİ ÖZEL SEKTÖRE AİT İŞLETMELER

1

Seferberlik ve Savaş Hali Detay Planı

Valilik adına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Hazırlanır, Ancak Kaymakamlıklar ve Diğer Kuruluşlar Bilgi aktarımı yaparlar, bilgileri güncel tutarlar. Özel Planda kendilerine verilen görevlerle ilgili hazırlık yaparak yaptıkları hazırlıları bildirirler.

2

Sivil Savunma Planı

Personel Mevcudu 100-200 arasında olan bütün kamu ve özel kurum veya kuruluşlar 3 servis (İtfaiye, Kurtarma,İlkyardım)  Personel Sayısı 200 ün üzerindeki kurum ve kuruluşlar ise 7 Servis ( Kontrol Merkezi ve karargah,Emniyet ve Trafik,Sosyal Yardım,Kurtarma,İlk Yardım,İtfaiye, Teknik Onarım),  personel sayısı 100 ün altında bulunan kurumlar ise sivil savunma Tedbir  planı yaparlar.  

4

Yerel düzel Hizmet Grupları Planı

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

Emniyet Müdürlüğü, İl Göç Müdürlüğü, Medaş, Telekom Müdürlüğü, Gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Karayolları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı, Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü  Hizmet Grubu Planı yapar.

Sadece Aksaray Belediye Başkanlığınca  Defin ve Yanğın Hizmet Grubu Planı hazırlanır.

YAPMAYACAK

5

Milli Alarm Sistemi Yönergesi

Sadece Aksaray Valiligi adına İl Afet ve Acil Durum Müdürlünce yapılır.

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

6

Alarm Tedbirleri İlanında Faaliyetler Formu

  İl Milli Alarm Sistemli Yönergesi ile Kurum ve kuruluşların bağlı bulunduğu Bakanlığın Hazırladığı Milli Alarm Sistemi ve Aksaray Valiliğinin Hazırladığı Milli Alarm sistemi Yönergesi esas alınarak kurumun faaliyetlerine uygun tedbirler alınarak hazırlanacaktır.  Kaymakamlıklar ve diğer bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlar hazırlar.

7

AFET VE Acil durum yönetimi Merkezi Yönergesi

Sadece İlçe Kaymakamlıklarınca İlçe Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Yönergesi Hazırlanacaktır.

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

8

Afet ve Acil durum yönetim Merkezi İrtibat Bürosu Talimatı

İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi  Başkanlığının çalışmasına yardımcı olacak, İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetimi  merkezince istenilen işleri yapmak, organize etmek ve sonuçlandırmak, İl ve ilçe Afet ve Acil Durum yönetimi  merkezine bilgi aktarımı yapmak üzerde bütün kamu-özel kurum ve kuruluşlarda kurulacaktır. Talimatı Hazırlanacaktır.

9

Harekat Merkezi Yönergesi

Sadece İlçe Kaymakamlıklarınca İlçe Harekat Merkezi Yönergesi Hazırlanacaktır.

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

 

 

Sayfa-2-

S.

NO

YAPILMASI GEREKEN PLANLAR VE ÇALIŞMALAR

KAYMAKAMLIKLAR

İL ÖZEL İDARESİ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÖZEL SEKTÖRE AİT İŞLETMELER

10

Savaş Görev Planları

YAPMAYACAK

Bünyesinde Ağır İş Makinası ve araç parkı bulunduran Kamuya ait Kurumlarca yapılacaktır.

Araç parkının bulunmasından dolayı DSİ 44. Şube Müdürlüğü , Karayolları 38. Şube  müdürlüğü , İl Özel İdaresi , Aksaray Belediye Başkanlığı ile İlçe Belediye Başkanlıklarınca bu plan yapılacaktır.

 

YAPMAYACAK

11

Harp Sanayine dönüşüm planı

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bu plan kapsamına alınmış bulunan fabrika ve işletmelerce hazırlanacaktır.

12

Gizleme ve Karartma Planı

Sivil savunma Planı yapmakla yükümlü bulunan kurum ve kuruluşlar Sivil savunma planına ek olarak, sivil savunma planı yapmayan kurum ve kuruluşlar ise  Ayrıca bu planı yapmakla yükümlüdürler.

13

Savaş Hasarı Onarım Planı

YAPMAYACAK

Sorumluluk alanında ve sorumlu bulunduğu ana yollar ve üzerindeki köprülerle ilgili Savaş hasarı Onarım Planlarını hazırlamakla yükümlüdürler.

DSİ 44. Şube Müdürlüğü, Karayolları, Medaş, Teiaş, Sağlık Müdürlüğü Acil sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi , Meteoroloji Müdürlüğü tarafından bu plan yapılır.

Belediyelere ait tesisler (İçme suyu, Kanalizasyon, Şehirler arası otobüs işletmeleri, Üretime yönelik tesisler, Asfalt şantiyesi v.b. Gibi tesisler için yükümlüdürler.

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerin ve Halkın ihtiyacına yönelik üretim yapan fabrika ve kuruluşlar bu planı yapmakla yükümlüdürler.

14

Acil Durum Planı

İş Güvenliği planlaması kapsamında ve 5188 Sayılı kanun gereği  7 İlçe Kaymakamlığı, Belediyeler ve Döğer kamu ve özel kuruluşlar acil durum planını yapmakla mükelleftirler.

15

İnsan gücü Planlaması

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

İnsan gücü planlaması sadeve İş-Kur Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

16

Koruma Planları

Bütün özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında koruma planı yapılır. Özel Güvenlik teşkilatı ile çalışan kurumlar özel güvenlik teşkilatları tarafından koruma planı, Özel Güvenlik Teşkilatı bulunmayan kurumlar ise Sabotajlara karşı koruma planı yaparlar. Aynı binayı kullanan kurum ve kuruluşlar bu planı müşterek olarak  yaparlar.

17

Yangın Önleme ve Söndürme Talimatı

Bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlar Yangın önleme ve söndürme talimatı  hazırlamakla  yükümlüdürler. Aynı binayı kullanan kurum ve kuruluşlar bu talimatı  müşterek olarak yaparlar.

19

Acil Durumlarda Bina Tahliye Planları

Özellikle kamu ve özel hastaneler ile okullar,yurtlar ve öğrenci pansiyonları olmak üzere afetlerde ve yangın meydana gelmesi durumunda veya binanın acil boşaltılması gerektiğinde kargaşaya, panige meydan vermeden ve bir sitem içerisinde en kısa zamanda binanın boşaltılmasını sağlayan bir plan yapılır. Bütün kurumlar bu planı yapar.

 

Sayfa-3-

S.

NO

YAPILMASI GEREKEN PLANLAR VE ÇALIŞMALAR

KAYMAKAMLIKLAR

İL ÖZEL İDARESİ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÖZEL SEKTÖRE AİT İŞLETMELER

20

Araç Erteleme Planları

Sefer Görev Emirli Araçlara sahip bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlar araç erteleme planlaması yaparlar.

21

Personel Erteleme Planları

Sefer Görev Emirli personeli bulunan  bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlar personel erteleme planlaması yaparlar.

25

Kaynak Sayım Cetvellerinin hazırlanması

İlimiz Kaynak Sayım Cetvellerine veri kaynağı olarak Kaymakamlıklar, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı Aksaray Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından talep edilen bilgiler formlara işlenerek gönderilir. Kaynak Valilik bünyesinde oluşturulur kurumlar ayrıca bir kaynak hazırlamazlar.

26

Karşılıklı Yardım Ve İşbirliği Protokolleri

Seferberlik ve Savaş Hali , Doğal afetlerden sonra yapılacak çalışmalar, yangın vukuunda ihtiyaç duyulması halinde ve bina güvenlginin sağlanmasında yardım alınması amacıyla kurumlar arasında  karşılıklı yardım ve işbirliği protokolleri yapılır ve bu protokoller ilgili planlara eklenir. Protokollerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Belediye Som İşletme, İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Telekom, Medaş gibi kuruluşlarla öncelikli olarak yapılır.

28

İl ve İlçe Araç  Envanterlerinin hazırlanması

İlin araç envanterleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İlçe envanterleri  ise Kaymakamlıklar adına Yazı İşleri Müdürlüklerince hazırlanır ve Valilik Makamına (İl Afet ve Acil durum müdürlüğü) gönderilir. Araç envanteri hazırlanırken Emniyet, Jandarma, makama tahsisli araç hariç bütün araçların envanterleri çıkartılır .Her yıl güncelleştirilerek yenilenir. İlçe Envanterleri de Valilik Makamına gönderilir.

 

29

Kara taşıt araçları ile Müteharrik  İş makinalarının tespiti

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK

İl ve İlçelerdeki Kara nakil araçlarının listesi Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince, İş makinalarının listesi ve tescil fişleri ile birlikte Sanayi ve Ticaret Odası tarafından hazırlanarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.

YAPMAYACAK

YAPMAYACAK